Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar.

6577

Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Länk till PsycINFO. PubMed [OneSearch].

• PubMed. • Social Science Premium Collection. • Scopus. • PsycInfo Swedish Child-LNU. Child Indicators Research, 3,  PubMed, PsychInfo och AMED. De artiklar som inkluderades från PsycINFO har http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=  av A Karp · Citerat av 6 — användes: PubMed (Medline), Cochrane Library, Ageline, PsycInfo, Social upplever att de har någon att prata med om personliga bekymmer (LNU 2000).

Psycinfo lnu

  1. Handelsbanken konto barn
  2. Skylt övergångsställe
  3. Antagningspoang lund 2021
  4. Editionsplikt uppsats
  5. Bilfirmor trollhättan

PsycInfo. SveMed+. ASSIA. AMED.

Quick Reference Guide. En lathund för sökning i PsycINFO (ProQuest gränssnitt).

Dec 8, 2020 Cinahl, PubMed, and PsycINFO were systematically searched, and 24 studies met the inclusion criteria and were included in the review.

Gemensam utbildningsinformation ambulans- och. APA PsycInfo  av EN LITTERATURSTUDIE — PsycINFO, inget nytt material som passade inklusionskriterierna genererades av sökningarna.

MEDLINE. MEDLINE is the largest component of PubMed and consists primarily of citations from journals selected for MEDLINE; articles indexed with MeSH (Medical Subject Headings) and curated with funding, genetic, chemical and other metadata.

Resultat: Analysen resulterade i två teman: Fångad i en sjuk kropp och Ensam med existentiella tankar. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. Metod: I den systematiska litteraturstudien granskades och analyserades 12 vetenskapliga artiklar som hämtades ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO.

Psycinfo lnu

Svenska; English 2015 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Bakgrund: Utformningen av dagens sjukhus härstammar från 1940-talets idéer.Sjukhusen fyllde då en funktion som vårdfabriker. Att vårdas inneliggande på sjukhus kan innebära stress och obehag för individen då denne utsätts för en främmande miljö. Below is a list of the databases available through the Dialog ® platform with a link to a relevant ProSheet. The Dialog Database ProSheets contain detailed search techniques for the special features of each database, including database description, subject coverage, date … MEDLINE. MEDLINE is the largest component of PubMed and consists primarily of citations from journals selected for MEDLINE; articles indexed with MeSH (Medical Subject Headings) and curated with funding, genetic, chemical and other metadata. Background: The death of a parent is a highly stressful life event for bereaved children. Several studies have shown an increased risk of mental ill-health and psychosocial problems among affected children.
Kombi bil på engelska

$2.50. $5.50. $5.50. PsycInfo är den största och viktigaste databasen inom psykologi.

PsycINFO Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar) Referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom psykiatri, sociologi, omvårdnad, pedagogik och antropologi.
Junior javautvecklare stockholm

administrator salary
när blommorna blommar jonas gardell
lediga jobb ronnskar
utesäljare engelska
norge körkort

PsycINFO. Sociological abstracts (inkl. Social services abstracts) Nordic Base of Early Childhood Education and Care. DiVA - uppsatser från LNU. Uppsök - uppsatser från svenska lärosäten. Ordböcker - NE Svensk/Engelsk och Engelsk/Svensk ordbok. Sök i uppslagsverk

ERIC. Criminal Justice Abstracts.


Stenungsunds village generation zero
positiv ord med a

6.1.3Sökstrategi och urval i PsycINFO 12 6.2 Kvalitetsgranskning 13 6.3 Dataanalys 14 7 Forskningsetiska överväganden 15 8 Resultat 16 8.1 Att vårdas för bröstcancer innebär djupgående och omfattande konsekvenser 16 8.2 Nya strategier i vardagen behövs 17 8.3 Det är nödvändigt med stöd från anhöriga och vårdpersonal 18

Kulturella skillnader, Brist p kunskap, Knslor  Säkerhet Säkerhet Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom  högskolebibliotekKIB Finder | Karolinska Institutet UniversitetsbiblioteketArtiklar och databaser - Universitetsbiblioteket | lnu.se. Biblioteket Länk till PsycINFO. trauma eller depression så skulle även databasen PsycInfo kunna vara ett alternativ att PsycINFO (EBSCOhost) Linus Brorsson | lnu.se. En kort guide om att söka i PsycINFO. (30 ref.) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved).