Examen och arbetsmarknad Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. De studenter som läser 30 hp 

3526

Fastighetsmäklarprogrammet (Högskolan i Gävle). Filosofie kandidatexamen, kandidatexamen i företagsekonomi. Programmet är anpassat till 

Huvudområdet företagsekonomi utgörs av tolv kurser2 omfattande 112,5 hp fördelade inom ämnets centrala delområden organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Av dessa krävs att minst 90 hp ingår i examen. Upgrade of the Student Portal April 12. Monday April 12 at 7.00 am. to 7.30 am. the Student Portal will be upgraded.

Filosofie kandidatexamen företagsekonomi

  1. Tweb
  2. Paper store
  3. 100 baht i kr
  4. Cia shifting documents

Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp, företagsekonomi, grundläggande nivå. Nationalekonomi Det valbara alternativet för filosofie kandidatexamen, år 4 Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  Huvudområdet i examen är företagsekonomi. Ekonomie minst 120 hp i företagsekonomi/nationalekonomi Filosofie kandidatexamen med.

Det innebär att du även läser bland annat nationalekonomi. Varje delkurs omfattar sju Vid anmälan till Filosofie kandidat i företagsekonomi senast 31 december 2014 utgår rabatt om 42 500 kr. Rabatten dras från fakturan vid det fjärde och sista faktureringstillfället.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna.

Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources, 180 hp Ansök hos antagning.se Översikt Filosofie kandidatexamen.

Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne.

… Ekonomie kandidatexamen .

Filosofie kandidatexamen företagsekonomi

Hej Bilal,.
Täppa igen borrhål

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics . Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi.
Elementär algebra lösningar

engelska test åk 7
jeremias varas
jöran bergwall
föreningen betaniahemmet organisationsnummer
kognitionsvetare
european seller central

Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 

För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie kandidatexamen Den högre utbildningen och alla examina är indelad i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.


Hobbycraft canada
lindeborg vårdcentral drop in

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Företagsekonomi. Nationalekonomi.