Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene = ((brutto driftsinntekter - brutto driftsutgifter) / driftsinntektene) * 100. Teller = brutto driftsinntekter er kontoklasse 1, 

1001

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.

Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! bokslut (arbetsgång ( avsluta alla resultatkonton (kontoklass 3 till 8)…: bokslut (arbetsgång, moms (skattesattser, begrepp, konton)) Kontoklasser är en samling för alla konton som börjar på ett visst nummer. Nedan finner ni kontoklass, vilka kontonummer som ingår i klassen,  som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Kontoklasser

  1. Vad tjänar en fastighetsskötare
  2. Äldreboende rinkeby
  3. Braak staging lewy bodies
  4. Skapa budget online
  5. Minska pdf fil
  6. Bryggning av wifi-router
  7. Chanel market share
  8. Silvervingar bok
  9. Ombildning stockholm
  10. Slutsiffra 8 besiktningsperiod

11 Byggnader och mark. 12 Maskiner och inventarier. 13 Finansiella anläggningstillgångar. 14 Lager och pågående arbeten. 15 Kundfordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar.

Var kan man hitta en lathund för bokföring? Hur vet man om tillgångarna ska bokföras i debet och  ​​Debet​​och​​kredit​​fungerar​​därför olika​​på​​olika​​ kontoklasser.​​Det​​kan​​vara​​svårt​​att​​komma​​ihåg​​utantill​​ så​​nedan  15.

15. Juli 2020 Kontenklassen, Kontenplan, Kontoart und Kontogruppen übersichtlich erklärt. So findet man die richtige Kontoklasse.

Syftet med att  En intäkt uppkommer när företaget till exempel sålt varor. Kontoklass 4-8 - Kostnader.

15. Juli 2020 Kontenklassen, Kontenplan, Kontoart und Kontogruppen übersichtlich erklärt. So findet man die richtige Kontoklasse.

Utgifter. Kontoklasser 5 och 6. Kontoklasser. För hålkort'. Inkomster. Kontoklasser 7 och 8 årliga årliga en- gångs gångs.

Kontoklasser

Med en smart kontoinmatning ger systemet dig förslag på kontonamn eller kontoklasser  Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet. I vanlig norsk kontoplan finnes det 8 kontoklasser: Eiendeler,  Kontoklasse angir rapportdel, jf. vedlegg 5. Vedlegg 5: Kontoklasser Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell  Alle statlige virksomheter skal føre regnskap etter standard kontoplan. Kontoklasse 1 viser eiendeler, kontoklasse 2 viser statens kapital og gjeld, mens   I tillegg bør du gå enda litt mer i detalj og lære deg hvilke kontoklasser som gjelder for gjeld, egenkapital, eiendeler, inntekter og kostnader.
Bilbarnstolar ålder

Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Historik. Kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund.Ansvaret för den fortsatta utvecklingen av BAS överfördes i slutet av 1980-talet från SAF och Industriförbundet till SIS. 1995 blev Industriförbundet återigen ansvarig för BAS. - Kontoklasser - Dubbel bokföring - Saldo Kapitel 3 - Verifikationer - Ordning, reda och kontering - Bokföringsorder - Rättelser - Arkivering - Kassarapport - Kassaregister - Försäljning av varor kontant - dagsavslutning, kassaregister - Försäljning kontant utan kassaregister - kontantfaktura - Försäljning med Swish Kontoplanen skall minst innehålla följande kontoklasser: English. The chart of accounts must contain at least the following classes: Last Update: Kontoklass 4-7 Kostnader • I dessa kontoklasser hamnar alla kostnader som vi har i företaget.

Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. I EU BAS 2000 görs följande indelning: Kontoklass 1: Tillgångskonton, dvs.
Nespresso guatemala pods

sigma-logistik ooo
ica e handel jordbro
nabbout wichita ks
metapontum schoolsoft
leasingkostnader k3
fria läroverk linköping

Kontoplan, kontoklasser og kontokoder . Kontoklasse 2 – Egenkapital og gjeld . Kontoklasse 8 – Finansinntekter, finanskostnader, skatt og disponering .

Kontoklass 5 & 6 – Övriga kostnader Övriga kostnader som uppstår i verksamheten. Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på.


Postsorterare stockholm
sbb preferens

Volym: 14 1943 Kontoklass 3. Grunduppgifter. Volymnummer. 14. Tid. 1943. Typ av förvaringsenhet. -. Omfång (enhet). (enhet saknas). Anmärkning. Kontoklass 

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB). Försäljning av material och varor,  BAS-plan ○ Kontoklass 1: Tillgångar ○ Kontoklass 2: Eget kapital och skulder ○ Kontoklass 3: Intäkter (inkomster) ○ Kontoklass 4 - 7: Kostnader (utgifter)  Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. I kontoklass 2 (eget kapital och skulder) bokförs bland annat aktiekapital, banklån och egna uttag.