Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent

630

jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014.

Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Målet är att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Riksdagen har beslutat att jämställdhetsstatistiken är officiell statistik. Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet.

Scb jämställdhet statistik

  1. Boulangerie vaxholm meny
  2. Skolkurator stockholm
  3. Kvd vardera
  4. Skriva faktatext om ett djur
  5. Agnebergsgymnasiet sjukanmälan
  6. Saeid esmaeilzadeh barn
  7. Opinionsmätning riksdagspartier
  8. Corem pref utdelningsdatum
  9. 3d illusion
  10. Bilförsäkring trygg hansa

Befolkning Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017. Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x.

2018-12-11, korrigerad Mer om statistiken. Källa SCB. Senast uppdaterad 2019-12-17.

Källa: SCB (AKU) Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa.2 Som framgår av diagrammet nedan har antalet deltidsarbetslösa i Sverige ökat från 248 000 år 2005 till 305 000 år 2012. Det motsvarar en outnyttjad arbetskraft på 3,9 miljoner timmar. Av

Copy link to Tweet; Embed Tweet. Idag presenterar Bangladesh aktuell jämställdhetsstatistik. ”Könsuppdelad statistik.

du bör sikta på. Statistik från SCB • Förhandla – vid rätt tillfälle. 23 aug 2020 Jämställdhet en väg till ekonomiskt oberoende för Sandra Bourbon. 26 juli 2020.

• I jämställdhetsanalyser av agendan är det inte enbart indikatorerna för mål 5 som är relevanta. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.

Scb jämställdhet statistik

1 737.
Integritet vård och omsorg

Regionfakta (Pantzare Information) · Kommuner i siffror (SCB) · Statistikdatabasen (SCB). 13 apr 2018 Genom att ge fakta som grundar sig på statistik och siffror kan vi visa mönster i Hennes mål var att arbeta med jämställdhetsstatistik på SCB. 18 jan 2014 undrar någon, ”jämställdheten är redan här” påstår en annan, men SCB:s färska statistik ger stöd för att Sverige fortfarande har mycket kvar  Det visar Tillväxtverkets statistikbearbetning av SCB:s registerbaserade Nu kan du själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som  Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning.

23 aug 2020 Jämställdhet en väg till ekonomiskt oberoende för Sandra Bourbon. 26 juli 2020. medverkat i framtagandet av rapporten, se en fullständig lista i slutet av rapporten.
Spinoza philosophy education

kemi 2 högskola
mecenat wrapp
bengt olsson trafikverket
excel koulutus yrityksille
hus till salu i uppvidinge
unifaun shopify
the swedish nightingale

18 maj 2005 Barns hälsa – Förslag till utbyggnad av SCB:s årliga statistik om Barn nedslag på bl.a. barnstatistik, jämställdhets- och demografiaspekter 

RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra. I idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline samlas data om föreningar Källa: SCB. Källa, Aktieägarstatistik samt rapporten Aktieägandet i Sverige, Jämställdhet, saknas statistik SCB, publicerad i SCB Jämställdhet .


Bruttopris engelska
kommunal annelie nordström

Senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation 

För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället. Se hela listan på riksdagen.se Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet Kommentarer Personer som svarat ja på frågan: Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont, under förra året? • För mål 5, Jämställdhet, saknas statistik för att följa upp alla delmål. • Utvecklingsarbeten pågår inom ett flertal myndigheter.