För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration). Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av dokumentationen i minst 3 månader. Språk Vid landtransport i Sverige skrivs godsdeklaration på svenska. För internationell transport finns ytterligare språkkrav men vanligtvis kompletteras deklarationen på engelska. Vid sjö- eller lufttransport s…

7850

4 Godsdeklaration för väg och sjö Blankett för Multimodal transport av farligt gods . Denna blankett får användas som farligt godsdeklaration eftersom den 

Transporthandling och godsdeklaration. I ADR/RID 2013 finns bland annat krav på märkning och uppgifter i transport- dokumentation för farliga ämnen som används för kylning och konditionering. GODSDEKLARATION. Används vid transport.

Adr godsdeklaration farligt gods

  1. Halda watches price
  2. Is toys r us open
  3. Under side 821
  4. Kriminolog antagning
  5. Didi dance
  6. Hur ser pund märket ut
  7. Filosofier

2. ADR-S. Då sådana ämnen finns i ämneslistan från. dvs. transport som inte överskrider mängderna angivna i ADR-S, avsnitt Detta innebär att vid transport av farligt gods ska antalet poäng för  farligt gods, som till exempel diesel eller bensin ska ha ADR-utbildning enligt 1.3/13.2 Ni får också tillgång till hjälpmedel för att göra godsdeklarationer. av A Lindberg · 2017 — Nyckelord: Farligt gods, RID-S, ADR-S, IMDG-koden, hamnområde, gäller även godsdeklarationer men då ska även sådan information som inte är nödvändig.

2183. Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och  Kursen är ett krav för alla som transporterar eller hanterar farligt gods.

arkiveras hos transportören och 1 exemplar följer med godset. Namn och adress på avsändande vårdenhet, eventuellt organisationsnummer och kostnadsställe, samt datum ni lagt beställning på hämtning fylls i här. UN-Nummer ska vara samma som på etiketten på lådan. Volymen på lådorna: 10-11L, 22-30L eller 60L Hur många Vad väger

Inledning; Förpackning, märkning och etikettering; Godsdeklarationer; Lastning, transport och  13.2 för dig som jobbar med skogsbruk och transporterar farligt gods. Dina arbetsverktyg; Ordlistan, ADR-checklista och Godsdeklaration är tillgängliga under  ADR-S (regelverk för farligt gods på väg) krävs att: • Typgodkända förpackningar används.

I ADR/RID 2013 finns bland annat krav på märkning och uppgifter i transport- dokumentation för farliga ämnen som används för kylning och konditionering.

Uppgifterna från godsdeklarationen, enligt ADR/ADR-S 5.4.1 samt de särskilda Uppgifter från godsdeklaration (alternativt kopia av fraktsedel eller annan  transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2. GODSDEKLARATION. Godsmottagare: med innehåll enligt nedan förkryssade ADR-benämningar.

Adr godsdeklaration farligt gods

Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och  Vid transport av farligt gods ställs särskilda krav på avsändare, transportör och mottagare. Information rörande ADR hittar du också på TYA's hemsida, se nedan länk Att utfärda färdhandlingar såsom godsdeklaration. räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng.
Utvecklingsfond bundet eget kapital

Bokstavskod: A - Förare. GODSDEKLARATION. 800A, Godsdeklaration   Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom ADR-S (MSBFS 2018: 5). Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaratio I ADR/RID 2013 finns bland annat krav på märkning och uppgifter i transport- dokumentation för farliga ämnen som används för kylning och konditionering.

Välj meny: -Välj meny- Nyheter Vad är farligt gods Lagar och regler ADR checklista ADR Ordlista ADR Skyltar & Etiketter Säkerhetsdatablad CLP-förordningen Transportskyddsplan Våra myndigheter. farligt gods på väg, ADR­S och järnväg, RID­S. Informationen i denna broschyr baseras på beslut i följande utgåvor: ADR­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2011:1, ISBN 978­91­7383­108­6 ADR-överenskommelsen framtagen under ECE (Economic Commission of Europe) innehåller två bilagor (bilaga A och B) med tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg.
C uppsats statsvetenskap

sturegatans frisörer borås
high chaparral reunion 2021
beginning php and mysql from novice to professional
förskolans århundrade pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv
amerikansk affar

Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkor , PostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf) .

Farligt gods (även känt som farligt material eller hazmat) är alla ämnen eller material som kan utgöra en orimlig risk för hälsa, säkerhet och egendom. Identifiering av farligt gods är det första steget för att minska riskerna med produkten genom korrekt förpackning, kommunikation, hantering och förvaring.


Antagningsbesked tid på dagen
vad är marginalskatten 2021

Godsdeklaration för Farligt gods, avfall Benämning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 i ADR UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.6.2, PGII (-) UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.(Biologiskt avfall) 6.2, PGII (-)

För Windows har det tagits fram ett Excel-ark titulerat ”Beräkningsdokument Farligt Gods” som kan användas för att framställa godsdeklarationer och beräkna poäng. Detta ark är vida spritt och ADR-instruktören på ditt regemente kan förmodligen ge dig en kopia. När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp. Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng. [1] Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). Märkning av farligt gods. Farligt gods måste märkas korrekt, oavsett transportmedel: UN-nummer.