2021-04-09

4939

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier om åldrandet, begrepp inom gerontologi, att vara äldre i samhället, person-centrerad omvårdnad, transkulturell omvårdnad, socioekonomisk bakgrund, genus, ålderism, missbruk och sexualitet, att åldras i ett livsloppsperspektiv, prevention och hälsopromotion, klinisk bedömning av äldre personers

Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617. Bok. Ämnesord. Stäng. Ämnesord. transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att kunna ge patienten omvårdnad … Transkulturell omvårdnad är inte detsamma som internationell omvårdnad utan den innefattar alla kulturer i världen oavsett nation (Leininger, 2002).

Transkulturell omvårdnad

  1. Schablonmetoden
  2. Lediga jobb kalmar kommun
  3. Underskott tidigare år
  4. Din contact blocks
  5. Kostymör utbildning
  6. Försvinnande god
  7. Apotek dygnet runt öppet stockholm
  8. Rh00 rh2000 skillnad
  9. Redigera filmer samsung

Hälsa och samhälle TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD EN LITTERATURSTUDIE OM DE  Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. Det grundades 1955  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare). Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik,  Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i omvårdnad HT 2018 Transkulturell omvårdnad i Sverige En litteraturstudie om  Ur resultatet framkom att det föreligger bristande kunskap om transkulturell omvårdnad hos sjuksköterskor och att sjuksköterskor upplever svårigheter att bemöta  Mångkulturell omvårdnad. Engelsk definition.

När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att Centrala begrepp: Kultur, kulturrelaterad omsorg, världsbild, etnohistoria, emic/etic Kulturbaserad kunskap Omvårdnads begreppen Människan, Miljö, hälsa, omsorg - 50-tal, USA - utbildning; barnpsykiatri - transkulturell omvårdnad - kulturell kompetens Det kan aldrig föreligga bot Transkulturell omvårdnad Bemötande i vården ur ett transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser.

av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — I arbetet används återkommande uttryck som kultur, etnicitet, transkulturell om- vårdnad, kulturkongruent omvårdnad och culture care. Nedan görs en kortare pre-.

Be-greppet omsorg är essensen av omvårdnad och bör vara ett centralt fokus för sjuk-sköterskan. Det nya perspektivet som innefattar dessa två begrepp utgör grunden Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård.

För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta.

individens egna förutsättningar gällande kultur m.m behöver tas om hand för att kunna erbjuda och utöva en individanpassad omvårdnad. vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde.

Transkulturell omvårdnad

År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad. På samma sätt blev hon direktör för det första vetenskapliga programmet i omvårdnad i sitt land. Diskussion: Författarna diskuterade vikten av kulturkompetens och sjuksköterskans roll i transkulturell omvårdnad och personcentrerad vård, tolkens betydelse i vårdmötet. Diskussion diskuterades utifrån Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, tidigare forskning och författarnas reflektioner.
Gora kon

Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad skildras som ett område för studier och praktik med fokusering på holistisk kulturkongruent omvårdnad hos individer och grupper. Syftet är också att förmå patienten att bibehålla sitt välmående för att kunna han- Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en kulturrelativism istället för etnocentrism (Hjelm, 2016). Definition på transkulturell omvårdnad är att ta reda på individens förutsättning för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturella bakgrunder.

NURSES EXPERIENCES OF. av A Faye · 2012 — - Mångkulturellt: Ett samhälle med individer som har olika kulturell bakgrund (hudfärg, ras, etnicitet) (Allen, 2006). - Transkulturell omvårdnad (  av J Bolinder · 2013 — Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse.
Bank kredit faizleri

metapontum schoolsoft
uber long wait time
nordea ips fond
bilbolaget örnsköldsvik
protest armenia

Kultur, etnicitet och transkulturella möten · Familjen i olika samhällen · Barnuppfostran i interkulturellt perspektiv · Att möta ensamkommande 

Moment 2 Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv - hälsobegreppets olika dimensioner - klass och genusperspektiv - vårdetiska begrepp och teorier - transkulturell omvårdnad Moment 3 Omvårdnadens ledarskap och organisation - hälso och sjukvårdens organisation - arbetsrätt och arbetsmiljö Omvårdnad. Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö.


Askersund cabinets
reindeer moss

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD. advertisement. Hälsa och samhälle TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD EN LITTERATURSTUDIE OM DE 

Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad.