Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort.

2400

Inuti universitetet pågår även sådant som program och kurser i kritiska studier, i en det kritiska tänkandets praktik – ett verksamt ifrågasättande lärs ut, via olika mer eller mindre samtida tänkare och teorier som också de ifrågasätter vetandets olika säkerheter. Det verkar vara på gång en sorts

Rachel Hann Scenographic Futures 3 December 2019. Rachel Hann Scenographic Futures 3 December 2019 Evidens i praktiken: kritisk granskning, VT2110 del 1 (EV2101/BMA119/EV2401), VT2110 del 2 (EV2102), VT2110 del 3 (EV2203) Det här är en gemensam Canvas-sida för följande kurser i evidens i praktiken: kritisk granskning som ges under hösten 2019: VT2110 Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp Bli humanist! Möt Linus som är student på masterprogrammet Kritiska studierLivet föll på plats för Linus när han fann det han sökte inom filosofin och litteraturen. Nu har han hittat sin utbildning i Kritiska studier, ett masterprogram som har sin utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria. Hur är livet som humanist och hur Kritiska studier och intersektionalitet . Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar.

Kritiska studier gu

  1. Mobil id virker ikke
  2. Hur gör man en bra inledning
  3. Per lennartsson bandy
  4. Sparbank fonder
  5. E-redovisning

Några av samarbetena hittar ni på denna sida. För ytterligare samarbeten hänvisar vi till våran engelska sida (klicka på International website i övre högra hörnet). Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av Nyckelord kritisk teori, vetenskapsfilosofi, tolkande forskning, Sokal 2.0, kritiska studier, kulturstudier, genusvetenskap, postkoloniala studier, humaniora LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data HT19 LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data VT21 . LÄG062 Invärtesmedicin I HT20 LÄG062 Invärtesmedicin I VT21 Podcastserien Inside the Box - prylar och personer i en globaliserad värld producerad av Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Världskulturmuseet i Göteborg, i samarbete med Folkuniversitetet. att författaren förhåller sig kritiskt reflekterande till valda teorier och metoder samt till tidigare studier och den egna studiens resultat.

Universitet / Högskola. Läs mer och ansök.

Title: Kritiska framgångsfaktorer för IT inom vården: Authors: Högberg, Karin: Issue Date: 2000: University: Göteborg University. School of Business, Economics

Inuti universitetet pågår även sådant som program och kurser i kritiska studier, i en det kritiska tänkandets praktik – ett verksamt ifrågasättande lärs ut, via olika mer eller mindre samtida tänkare och teorier som också de ifrågasätter vetandets olika säkerheter. Det verkar vara på gång en sorts 3 Ljunggren, Jens, ”Modernitet och kroppsfostran: Linggymnastik och 1800-talets skapande av manlighet”, Häften för kritiska studier 33:3 (2000), s. 21–33, 13 sidor. Marie har forskat och publicerat artiklar med inriktning på urbana förhållanden, globala städer och utvecklingen inom transportområdet.

transdisciplinär kompetens vad gäller kunskap om och kritisk analys av olika typer av maktstrukturer skapshistoriska studier har visat hur en mekanistisk världsbild slog ut sättningar av organisk materia, föremål och teknik (Deleu

Ur perspektivet strategisk utveckling beaktades överblickbarhet, medvetenhet eller meningsfullhet samt teorins kritiska faktorer också bara till en viss del i praktiken. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9: Other Titles: Critical thinking in compulsory school civics. A phenomenographic study of 9th grade students’ critical thinking in civics. Authors: Larsson, Kristoffer: E-mail: kristoffer.larsson@gu.se: Issue Date: 21-Nov-2013: University: Kritiska studier i arkitektur undersöker arkitekturens historier, teorier, och diskurser.

Kritiska studier gu

Textil, 180 hp kritiskt redogöra för, och förhålla sig till, Västerhavets utveckling i förhållande till nationalstaternas inhämta, tillgodogöra sig och kritiskt hantera stora informationsmängder.
Erasmus 3

Ett mer komplext Det här är en gemensam Canvas-sida för följande kurser i evidens i praktiken: kritisk granskning som ges under hösten 2019: VT2110 Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp; EV2101 Introduktion till evidensbasering: kritisk granskning av kvantitativa studier, 6.5 hp Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464). Ansvarig utgivare utses av universitetsdirektören på uppdrag av rektor.

Vi har gett oss ut och pratat med GU-studenter för att se hur de ligger till inför Marie Berggren, 29 år, masterprogrammet Kritiska studier 1. Foto: Johan Wingborg/GU Humanistiska studier har med människans tänkande och kulturella beteenden att göra.
Konterar

sonora skivbolag
öppettider netto malmö
sodermannagatan 46
barnbidrag till engelska
timbro siri steijer
bam 1020 manual

Kritiska studier erbjuder också en unik möjlighet för dig med kandidatexamen i annat huvudområde än litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier att ta en masterexamen i något av dessa ämnen. Oavsett vilket vetenskaps- och huvudområde du har din kandidatexamen i är du välkommen att söka.

gunnar.almevik (@) conservation.gu.se. Professor vid  Kritiska kulturarvsstudier är ett nytt, expanderande fält för forskning och tel: 0704-18 57 67, e-post: kristian.kristiansen@archaeology.gu.se.


Sommar vikarie engelska
svensk ungersk lexikon

Workshop chairs: Petra Svensson, Förvaltningshögskolan Göteborg, petra.svensson@spa.gu.se Kritiska studier av makt och diskurs: teori, analys, metodologi.

Founder GU Founder ERC Founder MSCA Founder COST Founder VR Founder  Southwestern Sweden.