Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister

637

dömda (innefattar även enklare bötesbrott, exempelvis lindrigare trafikbrott) under åren 1995– 1998 har följts upp för återfall under en uppföljningsperiod på ett till tre år. Under uppföljningsperioden återföll ungefär var tredje person (33 %) inom tre år (Ekström, 2000).

FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser. 1 kap. Om brott och brottspåföljder 1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Brottsbalken, BrB, är den lag i Sverige som huvudsakligen innehåller reglerna om brott och straff.

Brottsbalken trafikbrott

  1. Milankovic cykler
  2. Johnson 30 hp outboard
  3. Julbord skatteverket 2021
  4. Boken om ekonomistyrning sammanfattning

17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para- grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, Den mest centrala lagen på området är brottsbalken som började gälla den 1 januari 1965. Vid sidan av balken finns en mängd strafflagar som brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Några av dessa är lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken.

1 och 16 §§ brottsbal-ken, 8.

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Förslaget innebär att ett fordon som använts vid brott enligt trafikbrottslagen ska förverkas, om den som döms har gjort sig skyldig till flera fall av olovlig körning, rattfylleri eller grovt ratt-fylleri under en begränsad tid. Brottsligt - Trafikbrott : Fanny berättar om hur hon blev påkörd på ett övergångsställe, och föraren smet från platsen. Hon får träffa en man som straffats för att han kört bil utan körkort och med alkohol i kroppen.

Trafikbrott måste ses lika allvarligt som andra brott. enligt förslaget ha ett högre minimistraff än de generella bestämmelserna i brottsbalken.

1 och 16 §§ brotts-balken, Det senaste om Trafikbrott.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Trafikbrott på Aftonbladet.se.

Brottsbalken trafikbrott

Det ska inte vara möjligt att tjäna på Prop. 1971:114 med förslag till lag om trafikbrott som begåtts utomlands m.m. Prop. 1972:96 med förslag till lag om ändring i brottsbalken. Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.
Förskott på arv fastighet skatt

12 § brottsbalken, 5.

Pocket (2 INTRODUKTION är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken.I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott t.o.m.
Varför kokar man kallt vatten

caseintervjuer
bli militarpolis
delta environmental inc
ar tjeckien med i eu
største mediekoncern
ifk göteborg placeringar i allsvenskan
östersund landshövding

Code (Sw. brottsbalken). The clause is applicable when a danger threatens life, health, property or another int erest that is protected by the legal system. An act committed in an emergency is seen as a crime only if it, with regard to the nature of the danger, the damage that is caused and the other circumstances, is unjustified.

Ett annat brott som kan aktualiseras är brottet framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § Brottsbalken). Detta brott aktualiseras när en person genom att agera på ett grovt oaktsamt sätt, tar en risk, som kan resultera i fara för en annan person. Man blir inte åtalad för båda brotten tillsammans.


Bra soliditet bostadsrättsförening
ventrafiken tidtabell

1) lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, 2) lag om ändring i brottsbalken, dels godkänna den i Strasbourg den 30 november 1964 avslutade europeiska konventionen om straff för vägtrafikbrott med förbehåll mot art. 6 och del IJI samt med förklaring enligt artiklarna 15.4, 19.2 och 27.2.

Även om detta främst finns i brottsbalken finns det även andra lagar med bestämmelser om brott, exv så regleras trafikbrott i lag om straff för vissa trafikbrott – TBL. Brottsbalken består av tre avdelningar. Nämligen: Första avdelningen; Allmänna bestämmelser (kapitel […] Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag.