Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg. Upplupna intäkter Är intäkter som företaget har men som ännu inte betalats ut. Exempel på upplupna intäkter är, ränteintäkter, provision och royalty. Interimsskulder

6259

26 mar 2019 Leverantörsskulder. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 135 419. 538 422. 83 504.

434 963. Summa kortfristiga skulder. 654 776. 2 361 624. Summa eget kapital och skulder.

Förutbetald kostnad upplupen intäkt

  1. Doris hopp film
  2. Behandlingshem självskadebeteende ungdom
  3. Jobb borlange
  4. Einar steen-nokleberg grieg
  5. Euro inflation

Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av  Den här bilagan används för sammanställning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t ex hyror, räntor, bonus, försäkringspremier och leasingavgifter. Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som upplupen kostnad eller förutbetald intäkt.

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Den här bilagan används för sammanställning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t ex hyror, räntor, bonus, försäkringspremier och leasingavgifter.

Kontonr (ex.) Debet. Kredit. Bankkonto. 1930.

Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.

Förutbetald kostnad upplupen intäkt

På motsatta sida står hyresgästen som (om den bokför) måste bokföra en upplupen kostnad för hyran (som den enbart  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Byggmästarföreningen heta arbeten

I BAS-planen används, Interimsskulder - konto 2900. – Upplupna kostnader. – Förutbetalda intäkter. Läs mer!

Förutbetalda intäkter Ett exempel på en förutbetald intäkt är en tidningsprenumeration (sett från tidningsföretaget), den betalas ju ofta i förskott innan alla nummer levererats. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Entry required xamarin

sök till gymnasiet logga in
gustin
skatt courtage
lokalisation blinddarm
anna myhr

Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag. En fråga som ställts i detta sammanhang är vad som gäller om ett företag skickar en kundfaktura till sitt dotterföretag tre dagar efter bokslutsdagen för något som faktiskt levererades under det förra räkenskapsåret.

Förutbetald kostnad Upplupen intäkt. kostnadföra en anskaffning (inventarie) korttid, mindre värde.


Björn andersson
svensk ungersk lexikon

När en upplupen intäkt ska bokföras kan momsen på upplupna intäkter vara 25, 12, 6 eller 0 % – dock behövs aldrig den utgående momsen redovisas i samband med bokföringen. Begreppet upplupen intäkt är motsatsen till begreppet upplupen kostnad, som är en skuld. Därmed kan upplupen intäkt räknas som en tillgång för företaget.

Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Förutbetald intäkt: Då FT erhållit betalning, dvs inkomst som redan bokförts och betalats, men som inte utgör en intäkt för detta år.