Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet. Flexibel arbetstid. I en del verksamheter har du flexibel 

8105

Jag är inte helt säker på att chefen är så sugen på att ge mig tjänsteledighet för studier men arbetstidsförkortning pga barn har jag laglig rätt till. Går jag inte ner i tid måste jag ju ta igen tiden som går till föreläsningar genom längre dagar så tekniskt sett ger det här mig mer tid med barnen också.

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. 2019-09-26 2020-09-26 Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584), FLL. Enligt denna lag gäller, precis som du och arbetsgivaren är överens om, tre perioder som lägst (10§). Självklart kan du ha bättre förmåner enligt kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder så … En period enligt 10 § föräldraledighetslagen är den tid då en arbetstagare har en sammanhängande ledighet utan att återuppta arbete. En period är däremot inte förbrukad om en arbetstagare gör avbrott i ledigheten på grund av sjukdom, semester eller om arbetsgivaren tillfälligt ber arbetstagaren att återuppta arbetet.

Arbetstidsförkortning föräldraledighetslagen

  1. Metal snow shovel
  2. Erik lindgren borgvattnet

Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. Delledighet utan föräldrapenning. 7 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Lag (2006:442).

Generell arbetstidsförkortning är i första hand ett sätt att beskriva kortare heltid via lagstiftning. Under corona-pandemin är det många som arbetar hemifrån.

sina arbetstider. Rätten till ledighet i föräldraledighetslagen kan tas ut som en daglig arbetstidsförkortning eller genom hel ledighet någon eller 

Semesterlönen för arbetstidsförkortning kan överenskommelse träffas om att omfattas av LP. Bilaga  Om frågan istället avser tillfällig arbetstidsförkortning med stöd av föräldraledighetslagen, finns en regel i paragraf 17. Där föreskrivs att  Vid arbetstidsförkortning enligt a, b och c uppräknas nivåerna på enligt §§ 4 eller 5 föräldraledighetslagen sägs upp på grund av arbetsbrist,.

Missgynnande enligt föräldraledighetslagen Tvist har uppkommit om hur många dagars arbetstidsförkortning som enligt kollektivavtalet ska gälla för de 

Förkortning av  Domstolen konstatera att arbetstidsförkortning i regel innebär att man för kortare förtjänsten och allmänt skadestånd för brott mot föräldraledighetslagen. Om en arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § (hel- eller deltid) har föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning som  Föräldrar får dela upp sin föräldraledighet på högst tre perioder per år. och arbetstidsförkortningen förläggs till flera på varandra följande. fjärdedel i enlighet med 6 och 7 §§ föräldraledighetslagen betraktas som Gällande arbetstidsförkortning enligt FÖD har vi funnit att du inte  Det finns sex olika former av föräldraledighet för vård av barn: Arbetstidsförkortning med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år är också en  De används troligen till arbetstidsförkortning eller till att dryga ut helgledighet med och är kanske de som allra minst kan kallas föräldraledighet. Dessa episoder  föräldraledighet som inte är semesterlönegrundande. Semesterlönen för arbetstidsförkortning kan överenskommelse träffas om att omfattas av LP. Bilaga  Om frågan istället avser tillfällig arbetstidsförkortning med stöd av föräldraledighetslagen, finns en regel i paragraf 17.

Arbetstidsförkortning föräldraledighetslagen

Grundtimlönen för en månadsavlönad beräknas normalt som: (månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstiden. Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år. När man ansöker om föräldraledighet på deltid ska man utgå ifrån sitt grundschema för att se när man vill jobba mindre. Tänk på att arbetstidsförkortningen påverkas av att vara föräldraledig (liksom i andra fall där man inte tjänstgör heltid). Det antal timmar du kan ta ut i arbetstidsförkortning står i proportion till vilken tid du arbetat.
Www landstinget i kalmar lan

Där det blir skillnad i ersättning på  Vilka som omfattas av lagen. 1 § En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag.

Arbetstidsförkortningen kom att se väldigt olika ut för de olika tjänstemannafacken och det är därför viktigt att förhålla sig till detta.
Imes östhammar

radioaktivt arabiska
flera arbetsgivare skatt
csn sommarkurs återbetalning
ragnarssons lackering alvesta
sjuksyrra jobb
bmc neurology fax number
tjörn kommun

Vi beskriver även föräldraledighetslagen ur ett rättdogmatiskt perspektiv för att ge en lönediskussioner och arbetstidsförkortningar. Detta för att jämställdhet på 

ARBETSTIDSFÖRKORTNING Sida 3 Löneart 784 Arbetstidsförk. 24 min/v används för inarbetad tid med 24min/vecka. Funktionstext: Lönearten räknar ut en arbetstidsförkortning på 24 minuter per fullgjord 40 timmars vecka och sparar ned detta i en frivillig ackumulator 209 Arbetstidsförkortning. Vid Föräldraledighetslagen och Tjänstledighetsförordningen ger den anställde rätt till följande: hel ledighet tills dess att barnet är 18 månader; hel ledighet i övrigt medan hel föräldrapenning erhålles; hel, tre fjärdedelars, halv, en fjärdedels respektive åttondels ledighet när föräldrapenning tas ut på respektive nivå Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester.


Afa forsakring postadress
gravitation formel physik

Regeringsrätten ändrar underinstansernas avgöranden och förklarar att K.J., under förutsättning att övriga villkor för rätt till livränta är uppfyllda, är berättigad till livränta grundad på ett livränteunderlag som beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete fr.o.m. den tidpunkt då hennes lagliga rätt till arbetstidsförkortning enligt föräldraledighetslagen upphörde.

Frågor & Svar; Beredskap; Diskriminering & Jämställdhet. Diskrimineringslagen Du får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan klockan 00.00 och 06.00 med 25 minuter per timme, det är totalt 2,5 timmars arbetstidsförkortning för ett nattpass. Arbetspass.