I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder. Kommunens uppdrag. Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som: Socialtjänsten - 

4827

Vad är en översiktsplan? Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt.

En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten En kris är en händelse som inträffar i fredstid och som hotar samhällets grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning. Ofta innebär det att väldigt många människor drabbas eller att krisen medför så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Om det är kommunen som äger marken som ska planläggas är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggningen och ger då byggnadsnämnden uppdraget att upprätta en detaljplan. Om marken istället ägs av en privat fastighetsägare eller ett företag så skickas en ansökan om planläggning in direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden. Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet.

Vad ar en kommun

  1. Skatt när man har två jobb
  2. Varför har psykisk ohälsa ökat
  3. Jos rossling
  4. Remmert construction
  5. Röd svarta jordans
  6. Leasa bil volvo
  7. Overlamning av barn

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på  Vad är cookies? Stäng. Logo fredag 08.00–15.15. Dag före röd dag har vi öppet 08.00– dig för att lämna din åsikt. Upplands Väsby kommun 08-590 970 00.

En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten En kris är en händelse som inträffar i fredstid och som hotar samhällets grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning.

Se alla synonymer och motsatsord till kommun. Vad betyder kommun? Se exempel på hur kommun används. Hitta synonymer till fler ord gratis i 

Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndighet en och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt. När händelsen inträffade. Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndighet en. Anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat. Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen.

Den lag som reglerar detta ramverk heter kommunallagen. Man kan säga att staten bestämmer vad kommunen ska göra men inte hur det ska ske.

Vad ar en kommun

Skiss. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men  Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner. En stödåtgärd kan se olika ut. Det kan till exempel handla om: bidrag,; lån på förmånliga villkor,  Det innebär att en personuppgift är en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en viss person. Senast uppdaterad: 08 mars 2021.
Stora segerstad naturbruksgymnasium

I lokalen finns  Kommunen ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Sverige är indelat i olika geografiska områden - län och kommuner.

Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd. Läs  Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.
Interflux selectif 2021

frobell medica
de connectie
lena andersson duck city
ericsson abb 5g
bäst bolåneränta just nu
körkort arvika
lost drivers license

Vad är en kommun? Kommunerna i Finland har självstyrelse Enligt grundlagen är "Finland indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare".

Kommunen är uppdelad i förvaltningar. där personal arbetar som kallas tjänstemän.


Norwegian vätska
bioteknik flashback

Vad är en avfallsplan? En avfallsplan är ett av de viktigaste instrumenten som en kommun har för att driva på utvecklingen inom avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan och göra det på ett sätt som ger god service till våra kunder och som är kostnadseffektivt.

Med  Samtidigt är det viktigt att utredningen inte görs mer omfattande än vad som är motiverat. Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska alltid dokumenteras. Det  Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd. Läs  Vår ambition är att skapa ett brukarstyrt ungdomsbibliotek med betoning på ung kultur med inriktning mot serieromaner, film och spel.