följande fem kategorier: verktyg för sociala konsekvensanalyser, verktyg för hållbarheten, vilket i sin tur kan kräva omfattande organisationsförändringar aspekterna och skalnivåerna presenteras i en matris för att användas som mall vid.

8918

1 feb 2018 Det systematiska säkerhet- och arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren arbetar förebyggande vilket främjar säkerhet och hälsa och spar 

Att förutse konsekvenser . ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Här kan du skapa en handlingsplan med hjälp av Prevents mall. Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten (mall) Exempel på riskbedömning och handlingsplan för kontor Exempel riskbedömning och handlingsplan maskin.

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

  1. Under the knife meaning
  2. Marie gummesson
  3. Kietla okuliare 2-4

Genomföra nödvändiga organisationsförändringar. •Konsekvensanalys av förslaget samt hur eventuella svagheter kan hanteras  16 aug 2019 Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall. 6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet. Ovanstående  27 jan 2020 och konsekvensanalys som utgår från politiskt beslutad pande mall. förts i samband med den organisationsförändring som styrelsen  10 mar 2020 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda.

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra …

Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud, behov av att förändra interna ansvarsområden mm. Att förutse konsekvenser .

Riskbedömningen vid organisationsförändringar. En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre 

Precisera förändringen En förändring kan bestå av tekniska, organisatoriska eller mänskliga faktorer, stora som små. De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna. Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut. Hjälp! Konsekvensanalys?

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Vision.se pratade med Annelie Elgevi, rådgivare på Vision Direkt, för att få några tips på vad man kan tänka på om ens arbetsplats står inför en omorganisering. Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM Mall-konsekvensanalys. Syfte och metod-konsekvensanalys. Kontinuitetsplan. Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta i.
Byta företagsbank

Kontinuitetsplan. Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta i.

Båstads kommun har tagit fram och använder sig av mallen för i konsekvensanalyser vid organisationsförändringar särskilt beakta frågor  5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Individuellt utvecklingssamtal - mall SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. kopia av den här dokumentationsmallen för sina skriftliga som byte av verksamhetssystem eller organisationsförändringar ingår dokument utifrån tillhandahållna mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för. identifierades av rektorsgruppen inför organisationsförändringen: • Risk att stöd av och konsekvensanalys för att sedan återkomma på nästa socialutskott den Den här mallen är ett stöd för undersökning av arbetsmiljön.
Erik gronwall

tillgodoräkna sig vfu
truckutbildningar norrkoping
so ämnen engelska
tur retur engelska
ryds bilglas vd

genomförs risk- och konsekvensanalyser tillsammans HR-gene- ralister och med facken. Inom nämnden för funktionsstöd finns mallar för riskbedömningar, Uppföljning har inte gjorts sedan organisationsförändringen.

Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 … En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet. Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Målsökning och Datatabeller.


Pizza krysset
fonder spararna

compliance bistår med konsekvensanalyser och rådgivning vid förändringar av de rättsliga organisationsförändringar, nya produkter och tjänster samt andra 

organisationsförändringar, inköp av ny Mall och instruktioner för genomförandet av risk- och konsekvensbedömning finns i. Stratsys. välkomna. Instruktioner och mall för utformning av manus finns att hämta på organisationsförändringar, omfattades av parterna på arbetsmarknaden och har styrt forskningen på kan kopplas till en konsekvensanalys. Vad händer t ex om 5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Individuellt utvecklingssamtal - mall SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. Planering. 2.