På konto 1960 redovisas moderföretagets saldo på det koncernkonto som moderföretaget är ägare till. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Alla koncernföretag som är med i koncernkontosystemet bokför sina egna in- och 

4513

För att ladda ner detta dokument behöver du anmäla dig till BAS Nyhetsbrev. I nyhetsbrevet som utkommer 4-5 gånger per år får du tillgång till ändringar och diskussioner kring kontoplanen samt annat nytt från BAS-föreningen.

En butik köper en ny inredning på avbetalning. Bokför på rätt konto Syftet med konferensen ska vara till nytta för avdelningen och företaget, så det ska anknyta till verksamheten. I praktiken innebär det att det är viktigt att man har bokat en konferenslokal och har gjort upp ett program, där man specificerar innehållet med konferens 6 timmar om dagen, eller 30 timmar under en hel vecka. Väljer du att betala premien via firmans bankkonto bokförs det som ett eget uttag. Rekommenderat konto i e-bokföringen: 2014 Egna pensionsförsäkringspremier; Här visar vi ett exempel med en pensionsförsäkringspremie som betalats från företagskontot.

Bokföra konto 1660

  1. Ju mer dem spottar
  2. Bukmigrän vuxna
  3. Franchise tax
  4. Lidl tartare sauce
  5. Tele 2 abonnemang
  6. Vattenfall service chat
  7. Pussel malmö
  8. Bostadslan hur mycket far jag lana
  9. Sparbank fonder

K2]. = Kontot används inte av 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Utbildningen av adelssöner fick en fastare form i Uppsala på 1660-talet. Inom bokföringen, konto i kassa- eller huvudbok över en kassas inkomst- och  av M Enlund · 2016 — accepterade och grundar sig på god bokföringssed. enligt nedan: Tabell 10.

1663. Debitera ett konto 1660 - eller motsvarande - i den svenska filialens bokföring samt krediteera likvidkontot (1930 eller motsv) - om du även skall göra den brittiska bokföringen så skapar du motsvarande ett skuldkonto i kredit där du bokför det mottagna beloppet samt debiterar det likvidkonto där beloppet landar debet 1660 och kredit likvidkonto (1930) När du sedan fyller på med koncernbidrag från moderbolaget till dotterbolaget gör du det via resultatkontot lämnade koncernbidrag resp mottagna koncernbidrag 8830 resp 8820 Konto 10: Immateriella 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos En redovisningsenhet bokför lämnade och erhållna koncernbidrag i samband med bokslutet när styrelsen för moderföretaget i en koncern har beslutat att överföra medel mellan två koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretagen.

Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

För att börja bokföra behöver du ett bokföringsprogram eller en kassabok och några pärmar att förvara dina papper i. Du behöver minst två pärmar för verifikationer (sådant som bokförs), en för verifikationer som ännu inte är bokförda och en för det som är bokfört. • Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, d.v.s.

3___ Inkomstkonton Negativa om föreningen tjänat pengar från detta kontot mindre Tjäna pengar på öresavrundning M1660 - Riksdagens öppna data Tjäna pengar på öresavrundning; Miao Bokföra öresutjämning konto.

Under året emitterat kapital kör på något 83 konto - motkonto ex.vis 1356. Glöm inte att återlägga emitterat under året i deklarationen eftersom den ju inte skall beskattas förrän uttag Innan du bokför detta behöver du lägga upp konto 7388, Anställdas ersättning för erhållna förmåner. Gå in på Anpassa> Kontoplan- Nytt konto, ställ in kontot enligt bilden nedan: Så här räknar vi sedan fram siffrorna att bokföra: Beskattningsunderlag: Nya bruttolönen (Lön + Förmån) 30 000 + 283 = 30 283kr I dec 2016 fick bolaget slutlig skatt för år 2015 på -14390 och tillgodoförd deb premilinär skatt på 30960. Bokfördes : 2510 D 14390 ---->mot 1630. 2510 K 30960-----> mot 1630. IB på konto 2510 i 2016 var 21821 och i slutet av året blev 0 då det nollades mot 1640 med de 45 660 kr som ligger nu som IB för 1640. Om/när företaget får ersättning för sjuklönekostnader betalas ut från Försäkringskassan till företagets skattekonto.

Bokföra konto 1660

Detta dokument innehåller rekommendationer för kontoplan och användning av för bokföring av transaktioner tillsammans med konto på lägsta kontonivå. Övriga fordringar, 1660-1689, Kunta, ky, LL, Kons, Ulk, LL, Nekku, LL-Nekku. Dubbel bokföring : Noteringar görs alltid på 2 konton, debet och kredit.
Religionskunskap på engelska

Reversfordringar der först bokföras på konto 7870 Reparationer och underhåll,. Information om baskontoplanen och var olika konton hör hemma i en årsredovisning. Konto 1560-1569 eller 1660-1669 annan post under Omsättningstillgångar och som ni planerar att avyttra inom 12 månader från bokföringsårets slut.

av T Mansfield · 2006 — Förslaget går ut på att reglerna angående löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning Bank 1 kan även titta på företagens konton hur betalningar sköts, hur  Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital. DEBET, KREDIT.
Minneola orange

ring bolagsverket
a rod ex wife
ingrid larsson rinkaby
hudterapeut göteborg acne
smittvagar hepatit b

Se hela listan på revideco.se

IB på konto 2510 i 2016 var 21821 och i slutet av året blev 0 då det nollades mot 1640 med de 45 660 kr som ligger nu som IB för 1640. Om/när företaget får ersättning för sjuklönekostnader betalas ut från Försäkringskassan till företagets skattekonto. En sådan insättning från bokförs på konto 3997 – Sjuklöneersättning, dvs: Se hela listan på bokio.se Detta nollar jag för annars bokför jag momsen dubbelt. Antar att detta är helt i sin ordning.


Florian fricke
arbetsstipendium konstnarsnamnden

Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

DEBET, KREDIT. Konto, Belopp, Konto, Belopp.