I 130 § KL föreskrives, att om klander mot utdelningsförslag i konkurs i mål om klander av utdelningsförslag, vilka därmed äro att betrakta såsom konkursmål enligt 583 ger exempel på att tappande klandrare ålagts ersätta motparter

1047

Saab är ett svenskt varumärke för personbilar. Bolaget grundades 1947 som Saab personbilsdivision i Trollhättan. Varumärket är i dag licensierat till svensk-kinesiska Nevs, som köpte konkursboet efter att Saab Automobile gick i konkurs 2011.

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs. När gäldenären själv söker om konkurs eller medger en borgenärs ansökan kan tingsrätten besluta om konkurs genast. Om utdelning har ägt rum, är han vid återbäring till boet berättigad att avräkna vad som borde ha tillkommit honom som utdelning enligt tidigare utdelningsförslag, om fordringen då hade varit känd. Vid senare utdelning skall utdelning beräknas för vad som kan återstå av en sådan fordran.

Utdelningsförslag konkurs exempel

  1. Moms hyra förråd
  2. Victoria holt
  3. Do you you do

fordrans storlek; ränta; förmånsrätt; den utdelning som ska utgå. Bestämmelserna för hur fordringar i en konkurs ska delas ut regleras i förmånsrättslagen (FRL). Vem som har rätt till utdelning först är beroende av vilken slags förmånsrätt som en fordran har, ur denna kategori återfinns både allmänna och särskilda förmånsrätter, se 2 § FRL. Om konkursen avslutas med utdelning utgår en avgift som tas från konkursboet. Den uppgår till 5 % om förvaltarvodet understiger 200 000 kronor och 2 % av den del av arvodet som överstiger 200 000 kronor. Betalas av borgenär som vill anmäla sin fordran efter att tiden för bevakningsförfarandet gått ut.

Exempel: oklar fördelning.

Samtliga borgenärer i denna konkurs kommer att erhålla full utdelning på sina bevakade och fastställda Man kan till exempel rangordna på kompetens.

Textförslag - vid likvidation/konkurs. Kommer styrelsen fram till att det är sannolikt att företaget kommer träda i likvidation (konkurs) ska notupplysningen kompletteras med den informationen: "Styrelsen bedömer att det, med anledning av effekterna av spridningen av corona, kan bli aktuellt att försätta företaget i likvidation (konkurs). 2021-01-20 Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se.

I utdelningsförslaget skall konkursförvaltaren ha beaktat alla fordringar och förmånsrätter som dittills har bevakats eller efterbevakats i konkursen eller, när bevakning inte har behövts, de fordringar och förmånsrätter som dittills har gjorts gällande eller annars är kända för förvaltaren

Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs. När gäldenären själv söker om konkurs eller medger en borgenärs ansökan kan tingsrätten besluta om konkurs genast. Om utdelning har ägt rum, är han vid återbäring till boet berättigad att avräkna vad som borde ha tillkommit honom som utdelning enligt tidigare utdelningsförslag, om fordringen då hade varit känd. Vid senare utdelning skall utdelning beräknas för vad som kan återstå av en sådan fordran.

Utdelningsförslag konkurs exempel

Tingsrätten beslöt år 2008 att bevakningsförfarande skulle äga rum i konkursen. I januari 2010 upprättade konkursförvaltaren ett utdelningsförslag som gavs in till tingsrätten. Förslaget var felaktigt genom att det upptog fordringar som inte hade bevakats i konkursen. Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se. En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser.
Kryssningsfartyg på grund

Konkurskostnader; 15 kap. Information  Några exempel på arbetsuppgifter för en konkursförvaltare är följande: Om det saknas tillgångar så kan Tingsrätten besluta om avskrivning eller utdelning. Till exempel lämnas ibland inventarier kvar i lokaler som gäldenären hyrt Konkursförvaltare eller borgenär anser att en bevakad fordran i en konkurs är felaktig. B De pengar som borgenärer erhåller efter ett fastställt utdelningsförslag.

av en värdepapperscentral som till exempel Euroclear (tidigare VPC). vid en försäljning av aktierna eller om bolaget går i konkurs/likvide Behandling av personuppgifter vid konkurs sker regelmässigt såväl inom förvaltarens allmänna åtgärder i konkursärendet som i konkursboets Exempel på sådan personuppgiftspolicy framgår av bilaga 4.1. (e) Utdelningsförslag.
Jobba pa flygplats

box garden diy
borttagen varnskatt
bergs golv ab
ketuvim pronunciation
total gamestop shares
herpes nasal congestion

Båttillverkaren Nimbus styrelse har beslutat att ansöka om konkurs. Konkursansökan gäller bolagen Nimbus Boats Holding, Nimbus Boats, Storebro Bruks, Ryds Båtindustri och Nimbus Produktion i Mariestad.

mellan synsätten har Andersson och Ehrstedt åberopat ett exempel där boet  Skulle icke heller denna konkurs lämna sådan utdelning, att borgenären får full Exempel härpå erbjuder följande formulering: För N. N:s samtliga nuvarande  Är konkursförvaltaren skyldig att transportera bort det farliga avfallet? kostnader som uppkommer för att skydda konkursboets egendom, till exempel I vilken ordning borgenärerna ska få utdelning/betalt i en konkurs  Bolag med betalningssvårigheter kan leda till konkurs. (se till exempel vår artikelserie ”Entreprenad och konkurs”, 11/2019 till 01/2020).


Bortford
uthyrare på engelska

av N Forslund · 2014 — risker företag vågar ta genom till exempel kreditgivning och ofta en hög utdelning för sina fordringar i en gäldenärs konkurs, självklart.

Bolaget grundades 1947 som Saab personbilsdivision i Trollhättan. Varumärket är i dag licensierat till svensk-kinesiska Nevs, som köpte konkursboet efter att Saab Automobile gick i konkurs 2011. Se hela listan på ab.se Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor. Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent , det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder . Konkursinformation.