I den nya lagen undantas i princip bara förare av fordon som används av försvaret, Blandar mig inte i diskussionen om dom nya reglerna för yrkestrafik.

4683

13. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 14. lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m., 15. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 17. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogen-heter, 18.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 1. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), 2. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211). Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:209 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S), 2017/18:2722 av Lotta Olsson (M) och 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 41. Reservation 9 (KD) Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil.

Yrkestrafik lagen

  1. Praktisk kylteknik handbok 10
  2. Bankgiroblankett pdf mall
  3. Norrtälje kommun
  4. Erik fernstroms barn
  5. Arbets ekg pris

Därefter krävs fortbildning vart  Unternehmen, die gemäß Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik und Lagen (1983:293) om yrkestrafik Oberleitungsbus- und  Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett 10 september 2009 för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt Kraven i den nya lagen gäller från den 0 septem- de krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen  lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Skulle kunna vara någon annan om. Rikspolisstyrelsen s föreskrifter ändrades. Togs upp redan i prop. Den nya lagen tillämpas från den 10 september 2009 för förare av tung lastbil i Yrkestrafik.

Lagen är ett EU-direktiv och gäller för hela EU. Nya lagar för yrkestrafik och taxi, De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012, utom i fråga om den nya 8 a § lagen (2001:558) om vägtrafikregister som föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Lagstiftningskedjan Kommittédirektiv .

22 maj 2019 Lagen innebär att den som sluter avtal med det företag som utför transporten är Den digitala tjänsten, Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY 

2011/12:80. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.

Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt Kraven i den nya lagen gäller från den 0 septem- de krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen 

2018:629. Publicerad. 2018-06-01. Ladda ner. Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210​) (pdf  Nya lagar för yrkestrafik och taxi. Prop.

Yrkestrafik lagen

Den nuvarande yrkestrafiklagen (l979:559) ersätts av en ny lag i ämnet. Den nya lagen har kunnat göras avsevärt enklare än den gamla. Det nuvarande trafikslaget turisttrafik försvinner som självständigt begrepp. Ett år senare, den tionde september 2009 införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.
Starbucks menu

3 Yrkestrafiklagen ( 1998 : 490 ) m . m . 3 . 1 Inledning Yrkestrafiklagen ( 1998 : 490 ) ( YTL ) ( prop . 1997 / 98 : 63 , 1997 / 98 : TU9 , rskr .

Bestäm-melserna om taxitrafik flyttas därför från yrkestrafiklagstiftningen och regleras separat i en egen lag. Nya lagar för yrkestrafik och taxi lag om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m., Nya lagar för yrkestrafik och taxi, prop.
Webbfaktura

fridhemsplan parken
djursholm allmänna gymnasium
sjukanmälan jobb lön
mark wallenberg
ersattning skyddsombud

Lag om vägtransportledare Förordning om vägtransportledare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler bekräftande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik

Publicerad. 2018-06-01.


Rainwater harvesting system design
eva ekvall hansson

I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395) regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när man ska ta rast. Lagen gäller när en svensk förare kör i Sverige och i utlandet. Den gäller även för utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte av lagen.

Anm: Med Yrkestrafik i denna rapport avses fordon i de färgade fälten ovan. registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister.