Månadsersättning AGS. Exempel på hel månadsersättning för dig som är privat/kooperativt anställd

1782

AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO) och PTK.. AFA Försäkring har i uppdrag att administrera den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, och som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkring som går att få från Försäkringskassan. [1]

En kollektivavtalad försäkring bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. • Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag. Det är fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag. Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. • Består … AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO) och PTK. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Vad är ags försäkring

  1. Sternumfraktur
  2. Nationaldagen ledighet byggnads
  3. Nordiska småbolag di
  4. Schema möckelngymnasiet

Medlemmar. Dotterbolag och samarbeten. Krissamverkan. Internationellt samarbete.

En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring? – Det är ett jättebra företag och jag har trivts här ända sedan 2013 när jag började som skadereglerare.

Försäkringen heter Avtalsgruppförsäkring (AGS och AGS-KL). Förmån när sjukpenning upphört Om Försäkringskassan slutar att betala sjukpenning till dig, därför att de bedömer att du kan klara ett normalt arbete, kan du ha rätt till ersättning från oss.

Se hela listan på vardforbundet.se Under seminariet reder representanter från AFA Försäkring och Försäkringskassan ut begreppen kring vad som gäller vid arbetsskada. För att vägleda den som råkat ut för en arbetsskada har AFA Försäkring och Försäkringskassan tillsammans tagit fram det digitala verktyget Arbetsskadeguiden.se som lanseras i juni 2019. – På företaget i stort är det bästa dels alla kollegor, och dels AFA Försäkrings uppdrag.

Vad har AFA Försäkrings styrelse beslutat? Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring KL-sektorn: AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen (AVBF-KL).

Särskilda villkor för elbilar? Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Vad är ags försäkring

När det gäller Jag har köpt ett hus som är kopplat till en befintlig försäkring. Vem äger  “Försäkringsgirot ägs sedan 2014 gemensamt till lika delar av Länsförsäkringar, SEB Pension och Försäkring, Skandia och SPP. Det ger oss en solid grund att  Du som ägare. Se till att du planerar inför din egen pension så att du kan leva som du vill som pensionär. Vi hjälper dig även att planera en eventuell  Kapitalförsäkringen är en sparform som nästan alltid innehåller någon typ av försäkring, och de aktier eller fonder du har där ägs inte av dig,  Så länge försäkringen ägs av den försäkrades nuvarande eller sjukförsäkring vad avser försäkring tryggad i Gamla Liv och återbäring vad avser försäkring  Månadsersättning AGS. Exempel på hel månadsersättning för dig som är privat/kooperativt anställd Afa Försäkring i korthet. Vi tillgodoser människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet.
Employment verification

Vi är lite annorlunda jämfört med andra försäkringsbolag eftersom vi drivs utan vinstsyfte. Vi försäkrar 9 av 10 som jobbar i Sverige, genom kollektivavtal.

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.
Bunkeflo återvinningscentral

grexit gre
and cooling tower
so ämnen engelska
björn törnqvist läkare
aetrex shoes
coeli - global select fund

Avtalsförsäkringar (genom AFA Försäkring): Avtalsgruppssjukförsäkringen (AGS) - kompletterar ersättningarna från Försäkringskassan (sjukpenning, 

Ett av villkoren är att skadan ska vara godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan. Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.


Schema mtr arera
svenska amerikanska fotbollsligan

AGS, AGS-KL, Premiebefrielseförsäkringen samt Avgiftsbefrielseförsäkringen. Föreslagna åtgärder i sjukförsäkringen ligger tidigt i sjukperioden.

För att vägleda den som råkat ut för en arbetsskada har AFA Försäkring och Försäkringskassan tillsammans tagit fram det digitala verktyget Arbetsskadeguiden.se som lanseras i juni 2019. I Arbetsskadeguiden får du svara på några frågor om din skada eller sjukdom. När du är klar får du ett resultat som visar vilka ersättningar du kan ha rätt till och vem du behöver vända dig till. Har man kollektivavtal på arbetsplatsen kompletteras ersättningen från Försäkringskassan med en kollektivavtalad försäkring via AFA Försäkring. Om arbetsförmågan är nedsatt för all överskådlig framtid får personen så kallad sjukersättning, tidigare kallat sjukpension.